Digitalisering binnen Lorna Wing met iPads

Inmiddels zijn 14 iPads + bijbehorende software voor de pictoplanner aangeschaft om te kunnen gebruiken op de afdeling. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een combinatie van financiering door de Stichting Vrienden van Lorna Wing en zorgverzekeraar VGZ.

Het doel van het gebruik van de pictoplanner is het vergroten van de zelfregie en zelfregulatie van de patiënten. Zij krijgen door het gebruik van de pictoplanner meer zicht op het eigen functioneren.

foto van iPad