Donateur

Op het terrein van locatie Brinkgreven is in 2013 locatie Lorna Wing geopend; een behandelcentrum voor mensen met autisme. Lorna Wing maakt samen met het Workhome en een aantal ambulante voorzieningen deel uit van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS).

Met de opening is ook de Stichting Vrienden van Lorna Wing opgericht. Deze stichting realiseert en financiert activiteiten en initiatieven voor bewoners en patiënten van het centrum. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de participatie van deze mensen of het verbeteren van het leefklimaat en/of kwaliteit van leven. Het gaat dan om zaken die niet uit de reguliere financiering bekostigd kunnen worden. Voor het realiseren van de wensen heeft de stichting uiteraard geld nodig. Naast het zoeken van sponsoren hebben we ook donateurs nodig.

Graag doen wij een beroep op u om donateur te worden. Dit kan al vanaf een bedrag van € 12,50 per jaar. Ook een eenmalige schenking is uiteraard welkom. Via het formulier (Download aanmeldformulier donateur) kunt u zich opgeven als donateur of een eenmalige schenking doen. We zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften aftrekbaar zijn.

Hartelijk dank voor uw aandacht en hopelijk uw financiële steun.

Doneer online