Doel

De Stichting Vrienden van Lorna Wing is opgericht om te helpen bij het realiseren van wensen en verlangens van cliënten van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS), zowel klinisch als ambulant, waarbij de nadruk zal liggen op de cliënten en bewoners van Lorna Wing en van het Workhome voor mensen met autisme.

Het gaat hierbij om zaken die niet vanuit de reguliere financiering kunnen worden gedekt en die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van de cliënten of aan hun maatschappelijke participatie, of aan het verblijf in de voorzieningen.