De Stichting

Samenstelling Bestuur Vrienden van Lorna Wing

(oprichting in 2014)

Coert van Hasselt bestuurslid
Jasper Wagteveld ervaringsdeskundige
Heleen van der Pijl  consulente voor Noord Nederland bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Eugenie van Rest bestuurssecretaris Dimence Groep

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van Vrienden van Lorna Wing bestaat per 2018 uit:

  • De heer V. Baalman, voormalig vz. NVA 
  • De heer S.P. Bangma, gepensioneerd bestuurder Dimence Groep
  • Mevrouw J. Geel, vz. GGZ Nederland
  • De heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel
  • Mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, burgemeester gemeente Hof van Twente, lid van CvA namens de Twentse Burgemeesterskring
  • De heer E. Reijnen, gepensioneerd bestuurder dr. Leo Kannerhuis

Jaarverslag en jaarrekening

Donateurs

De stichting is voor haar werkzaamheden afhankelijk van bijdragen van donateurs en sponsoren. U kunt donateur worden vanaf een bedrag van €  12,50 per jaar.  Ook een hoger bedrag of een eenmalige donatie is uiteraard van harte welkom. U kunt donateur worden door bijgaand formulier in te vullen.

Lopende acties

Dimence is bezig met de implementatie van een vernieuwde behandelvisie dat gericht is op streven naar herstel van de cliënten en zal niet (meer) gericht zijn op het verblijf veraangenamen. Het bestuur is bezig zich te beraden in welke vorm Vrienden van Lorna Wing kan bijdragen aan de hoog kwalitatieve behandeling. Totdat daarover duidelijkheid bestaat zijn er geen lopende acties.

Rekeningnummer & KVK

Rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Lorna Wing te Deventer: NL 98 RABO 0152 6958 85

KvK nummer: 59577762