ANBI gegevens

Naam
Vrienden van Lorna Wing

RSIN
8353.52.873

KvK
59577762

Contactgegevens
Naam: Vrienden van Lorna Wing
Adres: Postbus 5003
Postcode: 7400 GC  DEVENTER
Telefoonnummer: 0570 60 48 28
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Samenstelling Bestuur Vrienden van Lorna Wing
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Lorna Wing is opgericht om te helpen bij het realiseren van wensen en verlangens van cliënten van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen, zowel klinisch als ambulant, waarbij de nadruk zal liggen op de cliënten en bewoners van Lorna Wing en van het Workhome voor mensen met autisme.

Het gaat hierbij om zaken die niet vanuit de reguliere financiering kunnen worden gedekt en die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van de cliënten of aan hun maatschappelijke participatie, of aan het verblijf in de voorzieningen.